واحد اهل قلم مؤسسه خانه کتاب، از سال 1381 تا كنون با چشم‌انداز تبدیل شدن به اصلی‌ترین پایگاه تولید، پردازش و ارائه اطلاعات؛ و همچنین توسعه نقد و تحقیق در حوزه كتاب و فرهنگ فعالیت می‌کند و مسئولیت ثبت اطلاعات و ارائه خدمات اهل قلم را به عنوان مجری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته است. این واحد شامل دو بخش سرای اهل قلم و خدمات اهل قلم است.

سرای اهل قلم

سرای اهل قلم مکانی برای برگزاری نشست‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی است که خانه کتاب با ‌مشارکت مراکز و مؤسسات دیگر و با دعوت از صاحب‌نظران و عموم علاقه‌مندان در زمینه‌های موضوعی خاص برگزار می‌کند.روال معمول شامل مراحل تکمیل و ارسال فرم برگزاری نشست از طرف پیشنهاددهنده؛ تشکیل کمیته برگزاری و تدوین برنامه نشست‌ها جهت تایید؛ و در نهایت تصمیم‌گیری درباره شیوه برگزاری نشست و امور جانبی آن، با هماهنگی مدیریت خانه کتاب و مدیریت سرای اهل قلم است.


خدمات اهل قلم

خانه كتاب براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، خدمات زیر را به اهل قلم ارائه می‌کند:
- صدور کارت اهل قلم
- صدور بن الکترونیک
- معرفی به صندوق اعتباری هنر جهت عضویت
- معرفی به صندوق اعتباری هنر جهت بیمه تامین اجتماعی؛ بیمه تكمیلی و عمر و حوادث
- معرفی به صندوق اعتباری هنر جهت استفاده از تسهیلات .