نویسندگان برگزیده

امين حسين پوري


اندیشه شناسی محدثان حله

در میان آثار نگاشته شده به زبان فارسی، کتاب «اندیشه‎شناسی محدثان حلّه»  نخستین یا از جملۀ اولین نگاشته­هاست که به تفصیل دربارۀ اندیشه­های دانشوران مهم حوزۀ حلّه که در شمار برجسته­ترین اندیشمندان شیعه هستند، ضمن نقد و بررسی آن­ها گفتگو می­کند. پیشتر برخی تک­نگاری­ها دربارۀ برخی شخصیت­های علمی حوزۀ حله مانند کتاب کتابخانۀ ابن­طاووس و احوال و آثار او  از «إتان کلبرگ» تنها به بررسی یک شخصیت پرداخته­اند. «اندیشه­شناسی محدثان حلّه» در هشت فصل به همراه یک پیشگفتار نشر یافته است.

نویسنده در دیباچۀ کتاب دربارۀ طرح کلی بحث و ضرورت بازشناسی اندیشه­های دانشمندان حلّی سخن می­گوید. شمار فراوان دانشمندان حلّه که اندیشه­های آنان گاه حتی تا زمان حاضر نیز بر محافل علمی شیعه سایه افکنده است پژوهش دربارۀ این حوزه و عالمان آن را بایسته می­سازد. وی سپس به سابقۀ آشنایی خود با اندیشه­های دانشمندان حلّی اشاره می­نماید. روش کلی نویسنده در کتاب بررسی و تتبع میدانی داده­ها و سپس بازخوانی و تحلیل آنها بوده است .

وی در فصل نخست کتاب اوضاع فرهنگی اجتماعی شهر حله و تحولات سیاسی آن در طول سده­های ششم تا هشتم را بازکاویده و علل فراز و فرود علمی این حوزه را در گذر تاریخ فرادید می­نهد و به نقش پاره­ای از دانشمندان حله در این تحولات بپردازد. فصل دوم تا چهارم کتاب به بررسی تفصیلی اندیشه­های علمی دانشوران حله می­پردازد. عمده­ترین محورهای مد نظر در این اندیشه­شناسی عبارتند از : اندیشه­های رجالی، دیدگاه­های مصطلح الحدیثی، ملاک­های اعتبار سنجی روایات و چگونگی حل تعارض احادیث. بدین­ترتیب در فصل دوم کتاب دیدگاه­های «ابن ادریس حلی» به­عنوان تنها شخصیت برجستۀ حلی تابع مکتب بغداد محور سخن بوده است. در فصل بعد اندیشه‎های «ابن بطریق حلّی»، « ورام بن ابی فراس»، «سید فخار موسوی » و « سید علی­بن طاووس» که نمایشگر جریان حدیث­گرا در روزگار خود بوده­اند، مطرح شده و در چهارمین، فصل نظريات شخصیت­های فقه محور حوزۀ حلّه مانند «سید احمدبن طاووس»، «محقق حلّی»، « فاضل آبی» و « علامۀ حلی» بازخوانی شده است. فصل پنجم کتاب در حقیقت ارائۀ تحلیلی منسجم از مفرداتی است که در سه فصل گذشته فراهم آمده است به این شکل که نویسنده در این فصل سه جریان اثرگذار را در میان دانشمندان حله رصد می­نماید: «جریان تابع مکتب بغداد»، «جریان حدیث­گرا» و «جریان فقه محور» و سپس تلاش می­کند تا دیدگاه­های علمی مهم هر جریان را معرفی نماید و تعامل این سه جریان با یکدیگر را بازشناسد . فصل ششم کتاب به موضوع ارتباط حوزۀ حله و عالمان آن با اهل تسنن می­پردازد. «مکتب حدیثی حله از نگاه دانشوران سده­های گذشته و نیز دوران معاصر» موضوع هفتمین فصل کتاب است که نویسنده در آن به ارائۀ مهمترین دیدگاه­ها دربارۀ  نقد و بررسی آراء علمی حلّیان در نگاه دیگر دانشوران می­پردازد و در موارد متعدد قضاوت خود را نیز پیش دید می­نهد. فصل هشتم کتاب دربردارندۀ نتایج کلی اثر و نیز موضوعاتی پیشنهادی است که نویسنده آنها را شایستۀ پژوهش بیشتر دانسته است.

 ايران، تهران، خيابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، طبقه همکف، واحد اهل قلم
صندوق پستی : 1455-13145
كد پستي : 1315773411

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه کتاب است