ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، واحد اهل قلم


صندوق پستی : ۱۴۵۵-۱۳۱۴۵
كد پستی : ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱
پست الکترونیک : sarayeahleqalam@gmail.com
تلفن‌های خدمات اهل قلم
واحد ثبت نام و پشتیبانی اهل قلم: 66966137
واحد بیمه و کارت عضویت اهل قلم: 66496983
 واحد بن کارت اهل قلم: 66966215
واحد ثبت آثار منتشر شده: 66462962
کانال تلگرام : @sarayeahleqalam
اینستاگرام : sara.ahleghalam

پاسخ پیام شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد