ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، واحد اهل قلم


صندوق پستی : ۱۴۵۵-۱۳۱۴۵
كد پستی : ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱
پست الکترونیک : sarayeahleqalam@gmail.com
تلفن‌های خدمات اهل قلم
واحد ثبت نام و پشتیبانی اهل قلم: 66966137
واحد بیمه و کارت عضویت وبن کارت اهل قلم: 91006363
واحد بن کتاب 91009898 داخلی 1
واحد ثبت آثار منتشر شده:66462962
کانال تلگرام : @sarayeahleqalam
اینستاگرام : sara.ahleghalam

پاسخ پیام شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد