ناشر : دانشگاه علوم پزشکی کردستان
موضوع : قلب - بیماری‌ها - پیشگیری
قلب - بیماری‌ها - تاثیر تغذیه
قیمت :
شابک : ۵-۶۷۷۶-۰۶-۹۶۴
معرفی مختصر كتاب

در این کتاب اطلاعاتی در باب عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی مطرح گردیده است هم چنین روش‌های پیش‌گیری و درمان این بیماری‌ بازگو شده است. "کلیات و اپیدمیولوژی بیماری‌های قلب و عروق"، "عوامل خطر رفتاری و عوامل خطر فیزیولوژیک" از مباحث اصلی کتاب به شمار می‌آید. در کتاب خاطرنشان شده است. "بیماری‌های قلبی و عروقی در حال تبدیل شدن به اصلی‌ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند. این بیماری‌ها در حال حاضر جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی انسان در سراسر دنیا هستند".


پدیدآور : نويسنده: محمداسماعیل قیداری - نويسنده: قباد مرادی - نويسنده: علیرضا دلاوری -۵۳۳ بازدید