ناشر : اندیشمند
موضوع : ایدز - بیماران - پرستاری و مراقبت
قیمت :
شابک : ۲-۰۳۵-۵۱۹-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

بیماران مبتلا به ایدز معمولا دچار بیماری‌ها و عوارض و ناتوانی‌های زیاد و از نظر جسمی نیازمند مراقبت روزمره و مستمری می‌شوند که معمولا به تنهایی قادر به انجام آن نیستند. از طرفی این افراد هزینه و امکانات لازم برای مراجعة روزمره به مراکز بهداشتی ـ درمانی و پزشکان را ندارند. از همین رو عرضة خدمات مراقبت در منزل توسط کارکنان بهداشتی و آموزش بعضی از خدمات به خانواده‌های آن‌ها و اعمال بعضی از این وظایف توسط خانواده‌ها می‌تواند موثر و کاربردی باشد. مراقبت‌های تسکین‌بخش عبارت از مدیریت علایم بیماری درهر دو مرحله حاد و مزمن بیماری و همچنین عرضة مراقبت‌های دورة انتهایی زندگی است. کتاب حاضر حاوی دستورالعمل‌هایی برای مددکاران اجتماعی، اعضای خانوادة بیماران و نیز کارکنان بهداشتی است که آن‌ها را قادر می‌سازد تا راهنمایی‌ها و درمان‌های مربوط به مراقبت‌های تسکین‌بخش را در مراکز درمانی عرضه کنند.


پدیدآور : مترجم: قباد مرادی - مترجم: مریم سرگلزائی - مترجم: مسعود مرادی -۷۱۸ بازدید