ناشر : اندیشمند
موضوع : ایدز - بیماران - پرستاری و مراقبت
قیمت :
شابک : ۸-۰۳۳-۵۱۹-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

عرضه خدمات به افراد HIV/ ARDS به ویژه در مناطق توسعه نیافته و فقیر از اهمیت خاصی برخوردار است. کتاب حاضر و دستورالعمل‌های آن بخشی از چهار کتابچه IMAI (مدیریت ادغام یافته بیماری‌های نوجوانان و جوانان) در زمینۀ مراقبت HIV و حاوی دستورالعمل‌های مقدماتی و اولیۀ مراقبت و درمان ضد رتروویروسی است که می‌تواند برای استفاده و به کارگیری در مناطق توسعه‌نیافته و مناطق روستایی به کار گرفته شود. این دستورالعمل‌های کلینیکی ساده و سازمان‌یافته‌اند، به گونه‌ای که این قابلیت را دارند که به وسیلۀ پرستاران، دستیاران کلینیکی و دیگر کارکنان بهداشتی چندپیشه در صورت وجود ارتباطی مفید با پزشک (MD/MO) کلینیک منطقه‌ای، به کار گرفته شوند.


پدیدآور : زيرنظر: محمدمهدی گویا - مترجم: قباد مرادی - مترجم: مسعود مرادی -۷۷۶ بازدید