ناشر : تاجداران، منصور
موضوع : ارتباط - کتابشناسی
روزنامه‌نگاری - کتابشناسی
روابط عمومی - کتابشناسی
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۸۹۱۲-۰۴-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: منصور تاجداران - نويسنده: محمد سالمیان - ويراستار: رقیه نظری -۳۹۵۲ بازدید