ناشر : ساکو
موضوع : هنر - تاریخ
هنر - ایران
هنر و اینترنت
تکنولوژی و هنرها
قیمت : ۹۵,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۰۷-۷۲۷۰-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: بی‌تا برارین - نويسنده: محمد سالمیان - ويراستار: نرگس ظاهری -۵۸۰۲ بازدید