ناشر : مرکز نشر دانشگاهی
موضوع : ابزار و وسایل الکترونیکی
الکترونیک - اندازه‌گیری
برق - اندازه‌گیری
تجهیزات برقی
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۸-۰۶۴۸-۰۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: ساونی - مترجم: محمود دیانی - مترجم: مجید ملکان -۹۰۴۶ بازدید