ناشر : مهراندیش
موضوع : عقل
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۰۴-۶۳۹۵-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

در کتاب حاضر سعي شده است که به تعريف و تشريح واژه خرد پرداخت شود. مؤلف بيان مي‌دارد که به‌سادگي نمي‌توان خرد را تعريف کرد، زيرا تصوري که حيوان عاقل فلسفه ورز از توانايي‌هاي خاص خويش ساخته، در طول تاريخ تغيير کرده است، ازاين‌رو نمي‌توان مفهوم خرد را بدون ارجاع به تاريخ مفهوم خرد روشن ساخت. ضمن اين کار آشکار خواهد شد که تمام تغييرات اساسي و بسط و تکامل خرد ناشي از انتقادهايي بوده‌اند که ديگر ممکن نبود آن انتقادها را در تأملات بخردانه درباره خرد ناديده گرفت.


پدیدآور : نويسنده: هربرت شندلباخ - مترجم: رحمان افشاری - مقدمه: شهرام اسلامی - ويراستار: هومن پناهنده -۳۲۸ بازدید