ناشر : مرکز نشر دانشگاهی
موضوع : استاتیک
مکانیک عملی
قیمت : ۳۱۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۰۹۶۶-۰۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: ارونیگ‌‌هرمن شیمز - مترجم: بهرام پوستی - ويراستار: مجید ملکان - ويراستار: سوسن سعدوندی -۹۰۳۸ بازدید