ناشر : موسسه کتاب مهربان نشر
موضوع : حقوق و دستمزد - نظام‌های پرداخت
مشاغل - ارزشیابی
مشاغل - رده‌بندی
نیروی انسانی - مدیریت
حقوق و دستمزد - مدیریت
قیمت : ۴۹۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۰-۰۹۸-۴۰۷-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: آرین قلی‌پور - نويسنده: الهام ابراهیمی -۱۳۸ بازدید