ناشر : اندیشمند
موضوع : هپاتیت ب - ایران - نمونه‌پژوهی
هپاتیت ث - ایران - نمونه‌پژوهی
زندانیان - ایران - بیماری‌ها - نمونه‌پژوهی
زندانیان - ایران - بهداشت - نمونه‌پژوهی
قیمت :
شابک : ۸-۱۸۷-۵۱۹-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: قباد مرادی - نويسنده: بیژن نوری - نويسنده: فاطمه عظیمیان‌زواره - نويسنده: خالد رحمانی - نويسنده: محمدمهدی گویا - نويسنده: محمود نبوی - نويسنده: مهرزاد تشکریان -۶۴۲ بازدید