ناشر : نشر نی
موضوع : کار گروهی در آموزش و پرورش
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۰-۳۰۰-۳۱۲-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: سوزان الیس - نويسنده: سوزان ویلن - مترجم: طاهره رستگار - مترجم: مجید ملکان -۸۹۲۹ بازدید