ناشر : مینوی خرد
موضوع : پدیده‌شناسی - تاریخ
قیمت :
شابک : ۰-۱۳-۶۲۲۰-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: هربرت اسپیگلبرگ - نويسنده: کارل شومان - مترجم: مسعود علیا - ويراستار: هومن پناهنده -۴۲۹ بازدید