ناشر : مجد
موضوع : حق مولف - ایران
قانون مطبوعات - ایران
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۲-۸۹۶-۱۹۳-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

۳۹۵ بازدید