ناشر : سمت
موضوع : ادبیات فارسی - تاریخ و نقد
نقد ادبی
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۱-۰۶۳۲-۰۲-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

فقط از راه شناساندن نظريه‌هاي علمي نقد ادبي و نحوه‌ کاربرد عملي آن‌هاست که مي‌توان به برداشت‌ها و توقعات نادرست پايان داد. کتاب حاضر با همين هدف، مجموعه‌اي از پرکاربردترين نظريه‌هاي نقادانه را به پژوهشگران اين حوزه مي‌شناساند. اين نظريه‌ها عبارت‌اند از: فرماليسم (نقد نو)، روانکاوي، ساختارگرايي، روايت شناسي، نقد اسطوره‌اي کهن‌الگويي تاريخ‌گرايي نوين، نقد لاكاني، مطالعات زنان، نشانه‌شناسي شعر (رويکرد ريفاتر)، پسامدرنيسم، مطالعات فرهنگي، نشانه‌شناسي رويکرد سوسور، پز و بارث)، نظريه‌ دريافت و نقد. واکنش خواننده.

۲۴۶ بازدید