ناشر : مینوی خرد
موضوع : تفکر انتقادی
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۱-۱۶-۶۲۲۰-۶۰۰-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: ام‌.نیل براون - نويسنده: استوارت‌ام‌. کیلی - مترجم: کورش کامیاب - ويراستار: هومن پناهنده -۱۵۷ بازدید