ناشر : مروارید
موضوع : رسانه‌های گروهی
گفتمان
فرهنگ همه‌پسند
ارتباط
فرهنگ - راهنمای آموزشی
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۸-۷۹۰-۱۹۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

کتاب حاضر با هدف معرفي جديدترين شکل تحليل گفتمان نوشته شده است که اصطلاحاً «تحليل انتقادي- چندوجهي گفتمان» ناميده مي‌شود. تحليل گفتمان در ابتدا بيشتر ماهيتي زبان مبنا داشت و به‌مرور، با افزوده شدن ابعادي سياسي و ايدئولوژيک، به تحليل انتقادي گفتمان» تبديل شد. هر يک از فصل‌هاي کتاب حاضر، همين قبيل موضوعات را مي‌کاود. ازجمله محاسن اين کتاب، کاربردي بودن بحث‌هاي آن است. کليه‌ مفاهيمي که در بحث‌هاي نظري ابتداي هر فصل مطرح شده‌اند، در بخش دوم همان فصل در تحليل عملي يک نمونه‌ معين به کار رفته‌اند.


پدیدآور : نويسنده: آرتور آسابرگر - مترجم: حسین پاینده -۱۵۸ بازدید