ناشر : دانشگاه پیام نور
موضوع : زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۵-۲۷۵-۴۵۵-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: حسین پاینده - ويراستار: منوچهر حقیقی -۱۵۶ بازدید