ناشر : مروارید
موضوع : رسانه‌های گروهی
گفتمان
فرهنگ همه‌پسند
ارتباط
فرهنگ - راهنمای آموزشی
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۸-۷۹۰-۱۹۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: آرتور آسابرگر - مترجم: حسین پاینده -۵۰۵۷ بازدید