ناشر : مجد
موضوع : عقود و ایقاعات (فقه)
معاملات (فقه)
قراردادها - تغییر شرایط
قیمت : ۴۳۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۹-۲۹-۲۹۵۵-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: مرتضی‌بن‌محمدامین انصاری - مترجم: حبیب‌الله رزمجویی - مترجم: سیدعباس حسینی‌نیک -۱۶۷ بازدید