ناشر : مجد
موضوع : شوراها - قوانین و مقررات - ایران
شهرداری - قوانین و مقررات - ایران
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۳۶-۶۱۵۳-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : به‌اهتمام: سیدعباس حسینی‌نیک - به‌اهتمام: محمد وارسته‌بازقلعه -۱۳۳ بازدید