ناشر : مجد
موضوع : شهیداول، محمدبن‌مکی، 786 - 734 ق. اللمعه‌الدمشقیه - نقد و تفسیر
فقه جعفری - قرن 8ق.
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۹-۹۲-۷۸۲۰-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: محمدبن‌مکی شهیداول - مترجم: سیدعباس حسینی‌نیک - مترجم: ابوالفضل احمدزاده - مقدمه: سیدمحمد موسوی‌بجنوردی -۷۱ بازدید