ناشر : مروارید
موضوع : سینما - ایران - نقد و تفسیر
فراتجدد (ادبیات)
فیلم‌نامه‌های فارسی - تاریخ و نقد
سینما و ادبیات - ایران
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۴-۶۲۸-۱۹۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

در این کتاب با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسا مدرن، نوزده تکنیک مورد استفاده در رمان‌های پسا مدرن استخراج و با روش تحلیل کیفی به‌کارگیری آن‌ها در پنج فیلم منتخب سینمای ایران «ناصرالدین شاه اکتور سینما»، «چه کسی امیر را کشت»، «ستاره است»، «اشکان» و «انگشتر متبرک» مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله حاصل از قرابت ادبیات و سینما دارد.

۴۹۱۲ بازدید