ناشر : مروارید
موضوع : ادبیات - فلسفه
انواع ادبی
ادبیات - تاریخ و نقد - نظریه
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۵-۴۹۴-۱۹۱-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: سلینا کوش - مترجم: حسین پاینده -۱۹۴ بازدید