ناشر : سخن
موضوع : فارسی - واژه‌نامه‌ها
قیمت :
شابک : ۰-۰۵۲-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب


پدیدآور : نويسنده: جمیله اخیانی - نويسنده: هاله امیرفیض - نويسنده: مرجان انصاری - نويسنده: رزیتا پیامی - نويسنده: زهره ثناگو - نويسنده: جعفر جوان‌بخت‌اول - نويسنده: فرشته حاجی‌فتاحی - نويسنده: حمید حسنی - نويسنده: عبدالکریم حسین‌آبادی - نويسنده: پری‌دخت خاوری - نويسنده: شروین خمسه - نويسنده: قدسیه رضوانیان - نويسنده: زهرا رضوی - نويسنده: محمدعلی رضوی - نويسنده: فاطمه سپهری - نويسنده: محمد شادروی‌منش - نويسنده: بهروز صفرزاده - نويسنده: ضیائی - ويراستار: حسن انوری - ويراستار: کمال اجتماعی - ويراستار: حسن احمدی‌گیوی - ويراستار: مقصود پرهیزجوان - ويراستار: صفدر تقی‌زاده - ويراستار: عباس جاهدجاه - ويراستار: رسول شایسته - ويراستار: یوسف عالی‌عباس‌آباد - ويراستار: سکینه فاضلی - ويراستار: فاطمه کلاه‌چیان - ويراستار: حسین ولی‌زاده - ويراستار: مرتضی یداللهی - ويراستار: مجید ملکان - ويراستار: امیرحسین حاجی‌فتاحی - ويراستار: شهناز خانلو - ويراستار: محمدرضا افضلی -۱۸۳۲ بازدید