ناشر : تک نواز
موضوع : سیاست پزشکی
مادر - خدمات پزشکی - کشورهای در حال رشد
مادر - مرگ و میر - پیشگیری
قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۵-۲-۹۳۰۱۹-۹۶۴
معرفی مختصر كتاب

کتاب حاضر با پژوهشی در باب مرگ مادران باردار و انواع فعالیت‌های مربوط به کاهش مرگ و میر مادران باردار، آغاز می‌شود، سپس شرحی از نیازها و ضرورت‌های خدمات مامایی اورژانس و شیوه بهبود این خدمات به طبع می‌رسد . در پایان نیز مخاطبان با شیوه ارزشیابی خدمات مورد بحث آشنا می‌شوند . در ضمایم کتاب فرم‌های متعددی به طبع رسیده که از آن جمله عبارت‌اند از : فرم‌های ارزیابی عملکرد مرکز بهداشتی، فرم بازدید نظارتی از بیمارستان، فرم خلاصه هزینه‌های بهبود وضعیت بیمارستان و فرم نظارتی از مراکز بهداشتی .


پدیدآور : نويسنده: دبورا ماین - مترجم: فرشاد فرزادفر - مترجم: اقبال فتاحی - مترجم: قباد مرادی -۴۵۹ بازدید