از سوي خانه كتاب برگزار مي شود؛
گراميداشت جواد صفي نژاد در عصر كتاب

چهاردهمین دوره عصر کتاب به مناسبت گرامیداشت جواد صفی نژاد از سوی موسسه خانه کتاب برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب،  چهاردهمين برنامه از سلسله برنامه‌هاي «عصر كتاب» كه به گراميداشت  جواد صفي نژاد، پژوهشگر جغرافيا و علوم اجتماعي اختصاص دارد، (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) با حضور مسئولان فرهنگي و مديران انتشارات در سراي كتاب موسسه خانه كتاب برگزار مي‌شود.

استاد جو‌اد صفي‌نژ‌اد در نهم‌ شهريور ۱۳۰۸شمسي در شهر ر‌ي‌ متولد شد. نياكان‌ ‌او ‌از لر‌ها‌ي‌ بختيار‌ي‌ بودند. در سال‌ ۱۳۳۲ در رشته‌ تاريخ‌ و جغر‌افيا د‌انشگاه‌ تهر‌ان‌ پذيرفته‌ شد و در سال‌ ۱۳۳۶ درجه‌ ليسانس‌ ر‌ا دريافت‌ كرد. سال ۱۳۴۵ با همكاري نادر افشار نادري بخش مستقل مطالعات و تحقيقات عشايري را پايه گذاري كرد. او كاشف شيوه سنتي كشاورزي ايران«بُنه» است.

همكاري با پژوهشكده هاي متعدد علمي، انجام ده ها طرح تحقيقاتي چون مطالعات ميداني در ميان عشاير، تحقيق درباره سبزي كاري شهر ري و پيشينه جغرافيايي و تاريخي شمال خراسان و.. از جمله فعاليت هاي او است.

او را پدر مطالعات و پژوهش هاي «قنات» در ايران ناميده اند؛ مردم شناسي ايلات و عشاير لُر و قشقايي از تخصص هاي اوست.

از جمله آثار او مي توان به كتاب هاي «كتاب جهان نما(جغرافياي ايران و جهان)، رافائيل فلوغون، با همكاري غلامرضا سحاب، انتشارات دنياي جغرافياي سحاب»، «نظام سنتي آبياري در نائين، انتشارات كميته ملي آبياري و زه كشي»، «مباني جغرافياي انساني، انتشارات امير كبير» و... اشاره كرد.

موسسه خانه كتاب پيش از اين در سلسله برنامه‌هاي عصر كتاب آيين گراميداشتي براي آذرتاش آذرنوش، سيداحمدوكيليان، اسمعيل دميرچي، محمدعلي مهدوي اميري، غلامحسين صدري افشار، عبدالله كوثري، الريش مارزلف، نوش‌آفرين انصاري، منصوره اتحاديه و حجت الاسلام و المسلمين علي صدرايي خويي  برگزار كرده است.

برنامه عصر كتاب ويژه گراميداشت جواد صفي نژاد، سه شنبه(۱۰ بهمن ماه ) ساعت ۱۶:۳۰ در سراي كتاب موسسه خانه كتاب به نشاني خيابان انقلاب، بين خيابان فلسطين  و برادران مظفر جنوبي، شماره ۱۰۸۰، خانه كتاب، طبقه منفي ۲ برگزار مي‌شود.