کلیه خدمات اهل قلم (غیر از وام و بیمه) در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب به نشانی مصلی، شبستان، نیم طبقه دوم، واحد اهل قلم ارائه می‌گردد.