اعضای صندوق اعتباری هنر، می‌توانند از سه‌شنبه (۱۲ تیرماه) ساعت ۱۰ صبح تا پایان روز پنج شنبه (۲۱ تیرماه) به مدت ۱۰ روز با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir  نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۹۸-۹۷ اقدام کنند.

ثبت‌نام بیمه تکمیلی در یک مرحله(بدون تمدید) انجام می‌شود و ضروری است اعضای صندوق اعتباری هنر به اطلاعیه‌های صندوق و آئین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی توجه کنند و در زمان تعیین شده اقدام به ثبت‌نام کنند.