آن دسته از اهالی قلم كه در سنوات گذشته بن كارت الكترونيكي خريد كتاب دريافت كرده‌اند، با توجه به مقررات بانک مركزی و عدم امكان تمديد اعتبار بن كارت‌های دائمی(متصل به حساب) در صورتی كه تاريخ انقضای كارت به پايان رسيد می‌توانند جهت تمديد اعتبار به هر يک از شعب بانک شهر مراجعه و بن كارت المثنی دريافت كنند.

 

بن کارت‌های الکترونیک خرید کتاب آن دسته از اهالی قلمی که برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صادر شده‌اند تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ اعتبار دارند.اعتبار  بن كارت‌های اهالی قلم با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شوند.