كتاب «دهم ماه؛ مجالس روضه زنانه»  دوشنبه (۲۶ شهريورماه) در سراي اهل قلم معرفي و بررسي مي شود.

در اين نشست، محسن حسام مظاهري، مژگان دستوري و سعيد كيايي در مورد كتاب «دهم ماه؛ مجالس روضه زنانه» سخنراني مي كنند.

كتاب دهم ماه، روايتي تصويري از مجالس روضه خواني زنان در تهران حاصل تلاش سعيد كيايي از سال ۸۹ تا سال ۹۴ است كه با مقدمه‌اي از نفسيه مرشدزاده منتشر شده است. كيايي با پيگيري ۱۲۱ روضه توانست تنها اجازه حضور در ۱۱ مجلس روضه زنان را كسب كند و با حضور چند دقيقه‌اي در اين مجالس تلاش كرد تا بخشي از زندگي روزمره برخي از زنان تهران را به تصوير بكشد.

عاقمندان براي حضور در اين نشست مي توانند دوشنبه (۲۶ شهريور) ساعت ۱۵ به سراي اهل قلم واقع در خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، كوچه خواجه نصير، پلاك ۲ مراجعه كنند.