«مباني فقهي حقوق شهروندي با رويكردي بر حقوق سياسي و اجتماعي» نوشته احمدرضا خزائي، احمد مرادخاني با حضور محمد روشن و نويسندگان كتاب دوشنبه ۲۶ شهريور در سراي كتاب موسسه خانه كتاب معرفي و بررسي مي‌شود.

معرفي و بررسي كتاب «مباني فقهي حقوق شهروندي با رويكردي بر حقوق سياسي و اجتماعي» دوشنبه ۲۶ شهريور ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سراي كتاب موسسه خانه كتاب به نشاني خيابان انقلاب، بين فلسطين و برادران مظفر جنوبي، پلاك ۱۰۸۰، طبقه منهاي دو برگزار مي‌شود.