سلسله سخنراني هاي تخصصي گروه جريان هاي فكري با عنوان «واكنش نخبگان آسياي مركزي  به سلطه روسيه تزاري»  يك شنبه (هفتم بهمن ماه) با حضور  سيده فهميه ابراهيمي و  سيد علي مزيناني در سراي اهل قلم برگزار مي شود.

علاقمندان براي حضور در اين نشست مي توانند يك شنبه ( هفتم بهمن ماه) ساعت ۱۶ به سراي اهل قلم واقع در خيابان انقلاب، خيابان برادران مظفر جنوبي، كوچه خواجه نصير، پلاك ۲ مراجعه كنند.