نشست  معرفی و بررسی كتاب «گردشگری مذهبی؛مبانی، رویكردها، راهكارها» چهارشنبه (۲۴بهمن ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

در این نشست محمد حسین ایمانی خوشخو، مهدیه شهرابی فراهانی، حمید ضرغام بروجنی و شهاب طلایی كتاب« گردشگری مذهبی» را معرفی و بررسی می كنند.

نشست معرفی و بررسی كتاب «گردشگری مذهبی؛ مبانی، رویكردها، راهكارها» چهارشنبه ۲۴بهمن ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، كوچه خواجه نصیر، پلاك ۲ برگزار می‌شود.