فرهیختگان و اهالی قلم محترم

با عنایت به نزدیک شدن زمان ثبت نام بیمه درمانی تکمیلی سال 98-99 صندوق اعتباری هنر، به اطلاع می‌رساند از ابتدای خرداد سال جاری و همزمان با آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی، امکان ثبت‌نام و یا تکمیل عضویت (از طریق سامانه عضویت صندوق) تا پایان مهلت مقرر میسر نمی‌باشد. لذا خواهشمند است متقاضیان هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام و یا تکمیل عضویت خود در سامانه صندوق اعتباری هنر، به منظور بهره‌برداری از بیمه درمانی تکمیلی تا پایان اردیبهشت سال 1398 اقدام فرمایند.