چهارمین نشست از سلسله نشست های صلح و ادبیات با عنوان«دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی»چهارشنبه (۲۲ خرداد ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

در این نشست محمدهاشم اکبریانی، حمید عبداللهیان و جواد رنجبر درخشی لر درباره «دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» سخنرانی می کنند.

علاقمندان برای حضور در نشست «دوگانه جنگ و صلح در ادبیات فارسی» می توانند چهارشنبه (۲۲ خرداد ماه) ساعت ۱۶ به سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ مراجعه کنند.