خدمات درمانی و پزشکی برای اهالی قلم

/

اهل قلم گرامی ساکن شهر تهران، به اطلاع می‌رساند پیرو تفاهم‌نامه منعقده موسسه خانه کتاب با شرکت شهر سالم به شماره 423/8194 مورخ 1397/12/22 خدمات درمانی و پزشکی با تعرفه‌های شرکت شهر سالم و با تخفیف‌های ذیل به اهلی‌قلم محترم ارائه می‌شود.

1ـ 100 درصد تخفیف در بخش ویزیت پزشک عمومی

2ـ 15 درصد تخفیف در خدمات دندانپزشکی

3ـ 10 درصد تخفیف جهت ارایه خدمات تشخیصی کلینیکی و پاراکلینیکی.

 

لازم به ذکر است خدمات فقط به اهل قلم براساس کد ملی اعلام شده داده می‌شود که نیازی به معرفی‌نامه از سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب را ندارد

فهرست مراکز بهداشتی، درمانی شرکت شهر سالم در تصویر زیر می‌باشد.