سرای اهل قلم روز یک شنبه (۳۰ تیرماه) میزبان نشست تخصصی بررسی «ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی  قرن نوزدهم» است.

در این نشست ایلمیرا دادور، بهمن نامور مطلق، سهراب فتوحی و محمود جعفری دهقی درباره «ایران از نگاه سفرنامه های فرانسوی  قرن نوزدهم»  سخنرانی می کنند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند یک شنبه (۳۰ تیرماه) ساعت ۱۶ به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک دو مراجعه کنند.