پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری با همکاری موسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه علم کانت» را یک شنبه (۳۰ تیرماه) برگزار می کند.  

در این نشست، رضا ماحوزی،  منوچهر صانعی دره بیدی و علی حقی درباره کتاب «فلسفه علم کانت» سخنرانی می کنند.

نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه علم کانت» ۳۰ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در خیابان انقلاب، بین فلسطین جنوبی و برادران مظفر، پلاک ۱۰۸۰ طبقه منفی ۲، سالن سرای کتاب برپا می‌شود.