در راستای تکریم اهل قلم به دنبال توافق با بانک صادرات، موسسه خانه کتاب به پدید‌آورندگان آثار مکتوب شامل مولف، مترجم، مصحح و همچنین افرادی که نقشی در تولید اثر داشته‌اند از‌جمله ویراستار و تصویر‌گر وام پرداخت می‌‌کند؛  لذا درخواست می­شود اعضای محترم سامانه اهل­قلم خانه­کتاب از تاریخ 14 مردادماه 1398 به پروفایل شخصی خود مراجعه نموده  و در بخش خدمات، نسبت به ثبت درخواست وامخانه کتاب،  براساس بندهای تعریف شده در آیین­نامه اجرایی تسهیلات وام اهل قلم اقدام نمایند.

شایان ذکر است واجدین شرایطی که در سایت اهل قلم ثبت نام و مدارک خود را تکمیل و تایید شده­اند، امکان ثبت درخواست وام خانه کتاب را دارند.

امکان پاسخگویی فقط از طریق سامانه فوق تعریف شده است، لذا از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی جدا خودداری فرمایید.