نشست نقد و بررسی کتاب «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم، انقلاب مشروطه۱۲۸۵» با یادی از مترجم کتاب زنده یاد غلامرضا علی بابایی یک شنبه(۳شهریور ماه) در سرای اهل قلم برگزار می شود.

در این نشست، حمید احمدی، رضا مختاری اصفهانی و حسینعلی نوذری درباره کتاب «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم، انقلاب مشروطه۱۲۸۵» سخنرانی می کنند.

این کتاب به بررسی نقش اسلام و سکولاریسم در انقلاب مشروطه و راهی که این انقلاب پیمود پرداخته و منازعات میان آراء و عقاید علما را با قانون اساسی که عده ای از آن ها برخی اصول آن را مغایر با احکام شریعت می دانستند اما بعضی نظری دیگر داشتند مورد بحث قرار داده است. نویسنده کشمکش های موجود پیرامون قانون را به تصویر کشیده و آن را در چهار شهر بوشهر، اصفهان، شیراز و تبریز بررسی کرده است.

نشست نقد و بررسی کتاب «ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم، انقلاب مشروطه۱۲۸۵» یکشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.