مدرنیته و عناصر اصلی آن مانند عقل­ محوری، فردگرایی، آزادی­خواهی، تجربه­ گرایی، سودمندگرایی، سرمایه­ داری و... به اشکال مختلف مورد نقد متفکران واقع شده ­اند.
این اثر کانون تمرکز خود را بر نقدهای جماعت­گرایانهِ السدیر مک­ اینتایر نسبت به ابعاد اخلاقی- سیاسی مدرنیته استوار ساخته است.
مک ­اینتایر متفکری بحران ­اندیش است که از بحران دنیای مدرن با عنوان «بحران اخلاقی ­عاطفه­ گرایی» نام می­برد. پرسش مطرح شده این است که در نظام فکری مک­ اینتایر چه امکانی برای رهایی از بحران اخلاقی عصر مدرن وجود دارد؟ در پاسخ با ابتنای بر رهیافت «منطق درونی» توماس ­اسپریگنز، این فرض بررسی شده است که او برای رهایی از بحران اخلاقی دنیای مدرن که ریشه ­های آن را در فردگرایی افراطیِ لیبرال و اخلاق سودمندگرا جستجو می­ کند، بازگشت به فضائل موجود در فلسفۀ اخلاقی و فضیلت­ محور ارسطویی را تجویز می‌کند.
مدعای اصلی مک­­ اینتایر این است که انسان معاصر باید از فردگرایی ­افراطی و زیاده­ طلبانه در جوامع سرمایه­ داری­ مدرن به سوی ساختارهای همبستگیِ جمعی، خواه قدیمی، خواه جدید، حرکت نماید و پروژۀ او پیگیری رهایی­ بخشی انسان معاصر از چنین وضعیت نابسامانی است.
هر انسانی که می ­خواهد فضائل اخلاقی را سرلوحۀ زندگی فردی و جمعی خود در زمانۀ نابسامان معاصر قرار دهد، می­ تواند از مطالب این اثر بهره­ مند گردد.
نشست نقد و بررسی کتاب السدیر مک اینتایر: کتابی در حوزه جماعت گرایی، فضیلت محوری و سیاست‏، یکشنبه 10 شهریور 1398 با حضور دکتر انشالله رحمتی، دکتر سیدعلی محمودی، دکتر مختار نوری و دکتر مالک شجاعی جشوقانی ساعت 17 تا 19 برگزار می گردد.