در سیزدهمین نشست از سلسله نشست های زیر چتر نقد،  سه ترجمه از کتاب «شش شخصیت در جست و جوی نویسنده» با قلم رضا قیصریه، بهمن فرزانه و  پری صابری شنبه (۱۱آبان ماه) در سرای اهل قلم نقد و بررسی می شود.

این نشست شنبه (۱۱آبان ماه) با حضور آنتونیا شرکا ساعت ۱۶ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک۲ میزبان علاقمندان است.