در راستای عمومی سازی دسترسی  به آثار فرهنگی و هنری و با مزیت دسترسی مستقیم به هنرمند و آثار وی،  هم چنین فراهم نمودن بستر جامع و مناسب برای فعالیت هنرمندان در حوزه نمایش، توانمندی ها، سوابق و قابلیت ها و فروش آثار هنری و فرهنگی و ایجاد مستقیم میان هنرمندان و مخاطبانشان در فضای آنلاین، صندوق اعتباری هنر اقدام به ایجاد اپلیکیشن و وب سایت پروانه به نشانی www.iparvaneh.ir  کرده است.

فرایند ثبت نام و ایجاد پروفایل اختصاصی از طریق نسخه های مختلف این اپلیکیشن که از طریق نشانی اینترنتی  www.iparvaneh.ir  قابل نصب باشد انجام می شود.

هنرمندان می توانند با نصب و عضویت در اپلیکشین پروانه، از مزایای این اپلیکیشن که شامل فضای اختصاصی معرفی، ارائه سوابق و توانمندی های هر فرد، نمایشگاه دائمی آثار هنری، فضای فروش اختصاصی اثر، خدمات  تولید محتوا و ایجاد برند شخصی هنرمند است بهره مند شوند.