نشست نقد و بررسی موضوعی آثار ادبیات کودک و نوجوان(آسیب ها و چالش ها) چهارشنبه ۱۸ تیرماه به صورت زنده از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب پخش خواهد شد.

در این نشست مریم صفاهانی عضو شورای مدیریت شورای کتاب کودک و اسدالله شعبانی شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان به نقد و بررسی موضوعی آثار ادبیات کودک و نوجوان می پردازند.

نشست نقد و بررسی موضوعی آثار ادبیات کودک و نوجوان(آسیب ها و چالش ها) چهارشنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۱۱ از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب به نشانی @khaneyeketabپخش خواهد شد.