• پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسین پاینده <br /> نويسنده:زیگموند فروید
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مقدمه:حسین پاینده <br /> نويسنده:مهران عشریه
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسین پاینده <br /> نويسنده:باری ریچاردز
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسین پاینده <br /> نويسنده:دیوید دیچز,دیوید لاج,ایان وات
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> نويسنده:حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسین پاینده <br /> نويسنده:سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مترجم:حسین پاینده <br /> نويسنده:سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : <br /> مقدمه:حسین پاینده <br /> نويسنده:محمدحسین رمضانی‌فوکلائی
  معرفی مختصر كتاب :

  در این کتاب با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسا مدرن، نوزده تکنیک مورد استفاده در رمان‌های پسا مدرن استخراج و با روش تحلیل کیفی به‌کارگیری آن‌ها در پنج فیلم منتخب سینمای ایران «ناصرالدین شاه اکتور سینما»، «چه کسی امیر را کشت»، «ستاره است»، «اشکان» و «انگشتر متبرک» مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله حاصل از قرابت ادبیات و سینما دارد.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۱۶۸
شهر تهران
دنبال کننده ۲
دنبال شده ۰