• پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: دیوید دیچز,دیوید لاج,ایان وات
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مقدمه: حسین پاینده - نويسنده: محمدحسین رمضانی‌فوکلائی
  معرفی مختصر كتاب :

  در این کتاب با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسا مدرن، نوزده تکنیک مورد استفاده در رمان‌های پسا مدرن استخراج و با روش تحلیل کیفی به‌کارگیری آن‌ها در پنج فیلم منتخب سینمای ایران «ناصرالدین شاه اکتور سینما»، «چه کسی امیر را کشت»، «ستاره است»، «اشکان» و «انگشتر متبرک» مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله حاصل از قرابت ادبیات و سینما دارد.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: جان استوری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: آرتور آسابرگر
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: ریچارد بیلسکر
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۱۶۵
شهر تهران
دنبال کننده ۱
دنبال شده ۰