• پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: سلینا کوش
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مقدمه: حسین پاینده - نويسنده: محمدحسین رمضانی‌فوکلائی
  معرفی مختصر كتاب :

  در این کتاب با بررسی نظرات برخی از مهم‌ترین اندیشمندان ادبیات پسا مدرن، نوزده تکنیک مورد استفاده در رمان‌های پسا مدرن استخراج و با روش تحلیل کیفی به‌کارگیری آن‌ها در پنج فیلم منتخب سینمای ایران «ناصرالدین شاه اکتور سینما»، «چه کسی امیر را کشت»، «ستاره است»، «اشکان» و «انگشتر متبرک» مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله حاصل از قرابت ادبیات و سینما دارد.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: جان استوری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: آرتور آسابرگر
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: ریچارد بیلسکر
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده - ويراستار: منوچهر حقیقی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - نويسنده: حسین پاینده
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسین پاینده - نويسنده: آرتور آسابرگر
  معرفی مختصر كتاب :

  کتاب حاضر با هدف معرفي جديدترين شکل تحليل گفتمان نوشته شده است که اصطلاحاً «تحليل انتقادي- چندوجهي گفتمان» ناميده مي‌شود. تحليل گفتمان در ابتدا بيشتر ماهيتي زبان مبنا داشت و به‌مرور، با افزوده شدن ابعادي سياسي و ايدئولوژيک، به تحليل انتقادي گفتمان» تبديل شد. هر يک از فصل‌هاي کتاب حاضر، همين قبيل موضوعات را مي‌کاود. ازجمله محاسن اين کتاب، کاربردي بودن بحث‌هاي آن است. کليه‌ مفاهيمي که در بحث‌هاي نظري ابتداي هر فصل مطرح شده‌اند، در بخش دوم همان فصل در تحليل عملي يک نمونه‌ معين به کار رفته‌اند.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۱۶۲
شهر تهران
دنبال کننده ۱
دنبال شده ۰