• پدیدآورندگان : - مترجم: مهدی رزاقی‌کاشانی - نويسنده: جکی گف - ويراستار: شهرناز اعتمادی,حسن سالاری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: باربارا تیلور,فیلیپ استیل,دبورا چنسلر,دبورا موول - ويراستار: حسین الوندی,مرتضی حاجعلی‌فرد,محمود سالک,سیروس غفاریان,محمد کرم‌الدینی,اسفندیار معتمدی,منصور ملک‌عباسی,حسین دانشفر,سلیمان فرهادیان,احمد حسینی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: برندا والپول
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: اندرو کارمن
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: کارولین هریس
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: مهدی رزاقی‌کاشانی - نويسنده: فیلیپ استیل - ويراستار: حسن سالاری
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: جودی‌سالیوان ریک
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: دبورا نوزولو
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: کاترین ایپسای‌زید
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: حسن سالاری - نويسنده: دبورا نوزولو
  معرفی مختصر كتاب :

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

تعداد آثار ۳۶۶
شهر تهران
دنبال کننده ۱
دنبال شده ۰