• پدیدآورندگان : - مترجم: عاطفه هاشمی,سیدحسن رضوی - نويسنده: هانس روسلینگ,اولا روسلینگ,آناروسلینگ رونلوند - ويراستار: سیدمحمدحسین میرفخرائی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: عاطفه هاشمی,سیدحسن رضوی - نويسنده: هانس روسلینگ,اولا روسلینگ,آناروسلینگ رونلوند - ويراستار: سیدمحمدحسین میرفخرائی
  معرفی مختصر كتاب :

  اين كتاب درباره جهان و فهم آن است. نويسنده در اين كتاب شرح مي‌دهد كه چرا پيشرفت‌هاي بشر اغلب روند پنهان و خاموشي دارند و به خوانندگان نشان مي‌دهد كه چگونه متوجه اين پيشرفت‌ها شوند. وي در اين كتاب به شرح 10 غريزه‌اي مي‌پردازد كه باعث انحراف ديدگاه انسان‌ها مي‌شود. «غريزه شكاف»، «منفي‌نگري»، «خط مستقيم»، «ترس»، «اندازه»، «تعميم»، «سرنوشت»، «ديدگاه بيگانه»، «مقصر دانستن» و «اضطرار» از غرايز مطرح در كتاب هستند.


 • پدیدآورندگان : - مترجم: سیده‌فرزانه حسینی - نويسنده: برنی براون - ويراستار: سیدمحمدحسین میرفخرائی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - زيرنظر: مسعود فکری - مترجم: سیدمحمدحسین میرفخرائی - نويسنده: طه‌جابر علوانی - ويراستار: علیرضا صالحی
  معرفی مختصر كتاب :


 • پدیدآورندگان : - مترجم: هادی بیگی - نويسنده: طه عبدالرحمن - ويراستار: سیدمحمدحسین میرفخرائی
  معرفی مختصر كتاب :

  هدف اصلي نويسنده در کاب حاضر اين است که به بيان شروط انسجام‌بخش و نوسازانه‌اي بپردازد که در آگاهانه‌ ساختن بيداري ديني لازم است. دستيابي به اين هدف متضمن بررسي دو گونه اساسي از اين شروط است که يکي تحت عنوان تجربه و ديگري تحت عنوان تعقل قرار مي‌گيرد. در بيداري اسلامي راهي براي دستيابي به انسجام وجود ندارد، مگر راه‌يابي به ژرفاي تجربه ايماني و نفوذ عميق در آن.

نمودار آثار منتشر شده من (بر اساس تاریخ انتشار)

اطلاعات تماس من
بیوگرافی من

تعداد آثار
شهر تهران
دنبال کننده ۰
دنبال شده ۰